Koolitused toimuvad õppijale sobival algusajal individuaalkorras,
teooriaõpe kontakt- ja e-õppena ning sõiduõpe.

Positiivne OÜ CE-kategooria koolituse õppekava ja saavutatavad õpiväljundid leiad siit:
CE-kategooria õppekava 231001

Meie koolitajad on Raivo Avango ja Silver Varendi