Koolitused toimuvad õppijale sobival algusajal individuaalkorras,
teooriaõpe kontakt- ja e-õppena  ning sõiduõpe.

Positiivne OÜ C-kategooria koolituse õppekava ja saavutatavad õpiväljundid leiad siit:
C-kategooria õppekava 231001

C-kategooria koolitused toimuvad individuaalkorras kokkuleppel tellijaga
Võimalus omandada veoauto juhtimisõigus eraldi ja ka ühendõppena koos ametikoolituse läbimisega.
Vt. infot meie koolituste alalõigus “Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus”, C-kat + kood 95

Meie koolitajad on Silver Varendi ja Raivo Avango