Kui soovid asuda tööle veoautojuhina ja omad juba veoautojuhi C- või CE juhiluba, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki! Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et veoautojuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

Õpingut saab alustada vähemalt 21-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on C1-, C-, C1E- või CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 50 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda veoautojuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid:
Autovedude korraldus
Sõiduki tundmine ja käsitsemine
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus
Transpordi taristu ja ökonoomika
Tööõigus
Sõiduõpe

Õppetöö maht 140 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset, 50 tundi praktilist tööd ja 10 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Koolituse õppekava maht: 140 või 45 h, s.h 56 või 15 tundi praktikat veoettevõttes ning 10 või 5 h sõiduõpet. Koolitus toimub C-kategooria juhtimisõigust omavatele isikutele mahus 140 akad.tundi. Kes on omandanud varem bussijuhi pädevuse ning soovivad lispädevust veoautojuhi kutse omandamiseks, läbivad lühendatud koolituse mahus 45 akadeemilist tundi. Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub transpordiettevõtetes. Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle veoautojuhina praktikaettevõtetes

Koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava_PositiivneOÜ_VJKK_231130

Kui oled varem läbinud bussijuhi ametikoolituse ja omad vastavat pädevustunnistust, siis saad meie juures läbida veoautojuhi ametikoolituse lühendatud 45-tunnise õppeprogrammi alusel.
Lühendatud koolituse õppekavavaga saad tutvuda siin:
Õppekava_PositiivneOÜ_VJKK_231130_lisapädevus

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Silver Varendi, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko, Andrei Naan, Raivo Avango