Töökeskkonna ja liiklusohutuse koolitus

Töökeskkonna ja liiklusohutuse koolitus

Tallinnas ja kõikjal Eestis
Tallinnas Espaki õpperuumis Veerenni põik 8, 1.korrus, transpordiettevõtetes kohapeal või mujal klientidele sobivas kohas.

Töökeskkonna ja liiklusohutuse koolitus on vajalik bussi- ja veoautojuhtidele, logistikutele, kes soovivad end täiendada ja kurssi viia uue Liiklusseaduse ja tänapäevaste liiklusnõuetega ning raskeid liiklusrikkumisi toime pannud autojuhtidele.

Hind kokkuleppel, sõltuvalt grupi suurusest, koolituse sisust, õppematerjalide mahust ja koolituskohast.

Koolitajad: Dr. Gunnar Meinhard ja Raivo Avango

Töökeskkonna ja liiklusohutuse koolituse sisu:
– Liiklusseaduse ja liiklusreeglistiku viimased muudatused
– Liiklusohutus ja seda mõjutavad tegurid
– Liikluspsühholoogia, käitumine liikluses
– Auto juhtimine erioludes

Koolitust võib läbi viia eraldisesvana või bussi- ja veoautojuhtide kiirendatud ametikoolituse või täiendkoolituse osana.

Koolituse maht 8-16 ak.tundi, kestvus 1-2 päeva, õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis ja grupitöödena. Õppegrupi suurus soovitavalt 10-15 inimest.

Liiklusohutuse koolituse läbinutele annab koolitaja tunnistuse, mis on aluseks bussi- ja veoautojuhtide täiendkoolituse riiklikus õppekavas ette nähtud valikainete läbimisel ja arvestamisel.


Koostöös Trafity OÜ-ga järelkoolitame ka liiklussüüteo toimepannud juhte.

Liikluspsühholoogiline sekkumine põhineb Transpordiametis registreeritud programmil KOJU (lühendina sõnaühendist „Korralik Juht“), mille autoriteks on Dr. Gunnar Meinhard ja Dr. rer-nat Wolfgang Schubert.
Programmi KOJU raames töötame põhjustega, mis tingisid järelkoolitusel osalejate liiklusalase väärkäitumise.
Lisaks tegeleme teadlikkuse tõstmisega alkoholi ohtlikkusest, üldisest riskikäitumisest ja nende koosmõjust liikluskätumisele. Ühistes analüüsides kujundame ohutu liikluskäitumise individuaalselt sobivaid mudeleid.
Seejuures keskendume:
• alkoholi tarbimisharjumuste muutmisele;
• vääratele liikluskäitumisharjumustele ning nende põhjuste kõrvaldamisele;
• isiklikele hoiakutele ja nende muutmisele.

Karistamine ainult läbi trahvimise ei taga ohutut ja normipõhist käitumist. Need eesmärgid saavutatakse hoiakute ja suhtumise muutmise kaudu, mis viib käitumise muutmiseni.
Grupitöö eesmärgiks on pakkuda raamistikku, kus osalejad saavad oma hoiakuid ja käitumist kontrollida ning omandada kohasemaid hoiakuid ja käitumismustreid selleks, et:
• muuta oma (probleemset) alkoholi tarbimismustrit;
• hoida lahus alkoholi tarbimine ja sõiduki juhtimine;
• välistada tulevikus joobes juhtimine ja võimalikud liiklusnormi rikkumised;
• välistada tulevikus võimalikud liiklusnormi rikkumised, mis tulenevad vääratest harjumustest;
• käituda edaspidi seadusekuuleka liiklejana.

Registreeru kursusele:
https://www.koju.eu/

    Registreeru sellele koolitusele siit