Meist

Tere tulemast meie kodulehele, head kliendid ja koostööpartnerid!

Positiivne OÜ on loodud 2010. aastal ja on Eesti koolitus- ja transpordiettevõte.
Meie koolitused on suunatud kutselistele autojuhtidele, veokorraldajatele, logistikutele ja firmajuhtidele eesmärgiga anda teoreetilisi ning praktilisi kutsealaseid oskusi ja teadmisi.
Positiivne OÜ omab
– Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeriumi väljastatud koolitusluba nr. 7141 HTM B-, C-, CE- ja D-kategooria mootorsõidukijuhi koolituste korraldamiseks ning
– Majandustegevuste registris mainitud tegevusluba nr. AAK000029 kutseliste autojuhtide ameti- ning täiendkoolituste läbiviimiseks.

Meie koolitajad on oma eriala asjatundjad, omavad erialast kõrg- või kutseharidust või töötavd praktikutena erialasel tööl. Seaduste alusel ja koolitusasutuse suunamisel läbivad nad erialased täiendkoolitused ja uuendavad oma teadmisi ning praktilisi oskusi vähemalt iga viie aasta tagant.

Meie õppekeskkonnad
Kursused toimuvad erinevates paikades üle Eesti: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Suuremõisas, Kärdlas, Narvas, Pärnus, Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus jm.
Õppetöö toimub õpperuumides mis vastavad kõikidele vajalikele nõuetele ja milles on tehnilised vahendid koolituste läbiviimiseks. Praktilised tööd viiakse läbi transpordiettevõtetes ja õppesõidukites. Sõiduõpe toimub õppeväljakutel Tallinnas, Haapsalus, Kärdlas, Tartus ja Pärnus ning liikluses.

Head kliendid ja koostööptnerid,

Koolitustele registreerumiseks palun vali ülevalt rippmenüüst “Koolitused” ja endale sobiv koolitusliik ning täida reistreerimisvorm.
Koolitustele saad registreeruda ka e-posti või telefoni teel, kui saadad kirja aadressile
profdriver@profdriver.ee või helistad telefonile 569 12301.

Teemasid puudutavad õppematerjalid on kättesaadavad meie kodulehelt või saadame koolituse ajal Teile e-postiga.

Tere tulemast meie koolitustele!

Meie õppekavad
on koostatud kooskõlas Liiklusseaduse ja Autoveoseaduse nõuetega ning vastavuses autojuhide kutseoskusnõuetega ja autoveonduse heade tavadega. Me täiendame oma õppekavasid jooksvalt kooskõlas rahvusvahelise ja Eesti  seadusandluse muudatuste ning veoettevõtete vajadustega.
Meie põhimõte on anda parimaid teadmisi oma eriala proffidelt!
Meie koolitused on huvitavad, praktilised ja kaasahaaravad ning vajalikud autojuhi kutse omandamisel ja täiendamisel.

Pakume ka tellimusveona Eesti-sisest ja rahvusvahelist sõitjateveoteenust 8-kohalise väikebussiga ja koostöös partneritega kuni 28-55-kohaliste bussidega.

Kui oled leidnud kodulehe menüüst vajaliku koolituse või teenuse, siis palun täida juuresolev registreerumisvorm. Vastame Sulle mõne päeva jooksul.
Registreeruda ja infot küsida saab ka telefoni või e-posti teel.
Koolitustele registreerumise tingimused on toodud iga koolituse juures olevate selgituste juures.
Osaleja arvatakse koolitusgrupi nimekirjast välja, ku ta ei osale õppetöös ja ei läbi täielikult õppekava.
Õppetasu maksmine toimub kuude kaupa või peale terve koolituse lõppu sularahas või pangaülekandega vastavalt koolitaja poolt esitatud arvele.
Õppetasust on vabastatud eraisikud, kelle koolituse eest tasub tööandja või koolituse tellija.
Õppetasu tagastatakse koolituse tellijale, kui ta on sellest kirjalikku taaesitamist võimaldavas vormis teatanud ette vähemalt viis tööpäeva enne koolituse algust.

Koolituse tagasiside
Iga koolituse lõpus viiakse läbi kirjalik õppijate tagasiside küsitlus.
Küsimustik antakse õppijatele kätte koolituse alguses.
Küsitluses osalemine on vabatahtlik, on anonüümne ning vastuseid ei seostata isikutega.
Eesmärgiks on saada usaldusväärset tagasisidet õppe sisu, korralduse ja õpetamise kohta, hindamaks koolituse ja õpetamise kvaliteeti. Küsimustiku lõpus on koht kommentaaride ja ettepanekute tegemiseks.
Küsitluse tulemustest koostatakse iga koolituse  liigi kohta kokkuvõtted, kus on välja toodud olulisim õppetegevusele ning mille põhjal tehakse vajalikud muudatused:
• Õpiväljundite saavutamise üldine hinnang
• Koondhinnang õppe sisule ja kvaliteedile
• Hinnang õpetajatele
• Hinnang õppematerjalidele

Tagasiside küsimustiku leitate siit:

Tagasiside õppijatelt

Oleme Eesti Töötukassa pikaajaline koolituskaardi koostööpartner, info meie koolituste kohta on ka Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis.

Kohtumiseni ja tere tulemast meie kursustele.

Lugupidamisega

Raivo Avango

busss