Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Veoautojuhi C-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

HIIUMAAL
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Osalejate arv kuni 12 inimest, vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www.hak.edu.ee

Koolituse algus: 17.veebruar 2022
Koolituse lõpp: 13.august 2022
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa Hiiumaa vald.
Õppesõit Kõrgessaare mnt.45 Kärdla, Betooni 6A Tallinn ja Haapsalus Kiltsil
Teooriaõpe toimub 6 õppesessioonis, 3-4 päeval kuus ja praktikana transpordiettevõttes.
Tunniplaani avaldame siin jooksvalt õppesessioonide kaupa.

17.- 19 veebruar
Tunniplaan BV-22 veebruar
23.- 26. märts
27.- 30. aprill
25.- 28. mai
15.- 18. juuni
10.- 13. august

Transpordiameti sõidueksamid toimuvad Haapsalus augustis ja septembris 2022.a.

TALLINNAS
17.08.2022 – 18.09.2022 kell 10
05.09.2022 – 19.10.2022 kell 17

Koolituse asukoht: Asula 3-205 Tallinn ja Espak AS 1. korruse õpperuumis Veerenni põik 8 Tallinn

Koolituse tunniplaani leiad siit lähiajal

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub transpordiettevõtetes.

Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle veoautojuhina praktikaettevõtetes

1590 €, lisasõidutund 45 € / h

C-kategooria ja veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada veoautojuhi C-kategooria juhtimisõigus, omandada veoautojuhi kutse ja asuda tööle üle 3,5 t täismassiga veoauto juhina või kasutada veoautojuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle veoautojuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!
Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et veoautojuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle autojuhina, pead lisaks C-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 21-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on C1-, C-, C1E- või CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimuvad koolitused kokkuleppel tellijatega tasu eest.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Veoautojuhi C-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 170 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorset, 50 tundi praktilist tööd ja 20 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Transpordiameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Transpordiametis C-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda veoautojuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava VJ ametikoolitus VJKK-181119

C-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Veoautojuhi C-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Silver Varendi, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko,  Kalle Koppel, Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit