Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Veoautojuhi C-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

Hiiumaal
Koolituse algus: 24.09.2020
Koolituse lõpp: 06.02.2021
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikoolis, Suuremõisa Pühalepa vald
Õppesõit toimub Kärdlas, Tallinnas  ja Haapsalus.

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on kooli õpilastele tasuta, tasulistel kohtadele õppijatele on koolituse maksumus 1400 eurot.
Ühe täiendava sõiduõppetunni maksumus on 40 eurot.
Vt. infot ja ajakava https://hak.edu.ee/cms/index.php/erialad/vastuvott
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 12.

Õppekavaga seotud praktika toimub veoettevõtetes novembris ja detsembris 2020.a. ning jaanuaris 2021.a.

Tunniplaanid jooksvalt kuude kaupa leiad siit:
24.-26.09.2020 Tunniplaan september 2020
22.-24.10.2020  Tunniplaan oktoober 2020
19.-21.11.2020  Tunniplaan november 2020
21.-23.01.2021  Tunniplaan jaanuar 2021
04.-06.02.2021 Tunniplaan veebruar 2021

Saaremaal
Koolituse algus: 03.09.2020
Koolituse lõpp: 18.12.2020
Koolituse asukoht: Kuressaare tee 2A Kudjape
Ametikoolituseks vajalik sõiduõpe mahus 10 tundi toimub vastavalt soovile Kuressaares või Haapsalus.

Koolitus toimub koostöös Taavo Tenno Autokooliga.
Koolituse ajakava koolitustsüklite kaupa leiad siit:
Septembris  Tunniplaan VJKK-200903 Saaremaa
Okoobris  Tunniplaan VJKK-200903 Saaremaa 2020 10
Novembris  Tunniplaan VJKK-200903 Saaremaa 2020 11-1
Novembris  Tunniplaan VJKK-200903 Saaremaa 2020 11-2

1400 €, lisasõidutund ja eksamisõit 40 € / h

C-kategooria ja veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada veoautojuhi C-kategooria juhtimisõigus, omandada veoautojuhi kutse ja asuda tööle üle 3,5 t täismassiga veoauto juhina või kasutada veoautojuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle veoautojuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!
Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et veoautojuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle autojuhina, pead lisaks C-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 21-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on C1-, C-, C1E- või CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimuvad koolitused kokkuleppel tellijatega tasu eest.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Veoautojuhi C-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 170 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorset, 50 tundi praktilist tööd ja 20 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Maanteeametis C-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda veoautojuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava VJ ametikoolitus VJKK-181119

C-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Veoautojuhi C-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Margus Sillamaa, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko,  Kalle Koppel, Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit