Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Veoautojuhi C-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

Hiiumaal

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on kooli õpilastele tasuta, tasulistel kohtadele õppijatele on koolituse maksumus 1400 eurot.  Vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www.hak.edu.ee
Ühe täiendava sõiduõppetunni maksumus on 40 eurot.
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 12.

Koolituse algus: 25.02.2021
Koolituse lõpp: 07.08.2021
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa Hiiumaa vald
Õppesõit toimub  Kõrgessaare mnt.45 Kärdla, Betooni 6A Tallinn ja Haapsalus Kiltsil.

Õppekavaga seotud praktika toimub veoettevõtetes juunis ja juulis 2021.a.

Teooriaõpe toimub 6 õppesessioonis, 3-4 päeval kuus ja praktikana bussiettevõttes.
Tunniplaani avaldame siin jooksvalt õppesessioonide kaupa.
Esimene õppesessioon 25.-27.02.2021:  Tunniplaan BV-21 veebruar 2021
Teine õppesessioon 25.-27.03.2021:  Tunniplaan BV-21 märts 2021
Kolmas õppesessioon 22.-25.04.2021:  Tunniplaan V-21 aprill 2021
Neljas õppesessioon 20.-23.05.2021:  Tunniplaan V-21 mai 2021
Viies õppesessioon 16.-20.06.2021:  Tunniplaan V-21 juuni 2021
Ettevõttepraktika 25.-30.nädalal
Kuues õppesessioon ja eksam 05.-07.08.2021:  Tunniplaan V-21 august 2021

Transpordiameti sõidueksamid toimuvad Haapsalus augustis ja septembris 2021.a.

KURESSAARES  02.09 – 30.11.2021

Koolituse algus: 02.09.2021  kl. 10:00
Koolituse asukoht: Kohtu tn. 22 Kuressaare Ametikooli ruumes

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub
tasulise kaubaveoga tegelevas transpordiettevõttes, vajaduse korral aitame praktikaettevõtte leidmisel.

Kursuse läbinuile on kokkuleppe korral võimalus asuda tööle veoautojuhina praktikaettevõtetes

Koolituse tunniplaani leiad siit lähiajal

1450 €, lisasõidutund ja eksamisõit 48 € / h

C-kategooria ja veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada veoautojuhi C-kategooria juhtimisõigus, omandada veoautojuhi kutse ja asuda tööle üle 3,5 t täismassiga veoauto juhina või kasutada veoautojuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle veoautojuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!
Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et veoautojuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle autojuhina, pead lisaks C-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 21-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on C1-, C-, C1E- või CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimuvad koolitused kokkuleppel tellijatega tasu eest.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Veoautojuhi C-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 170 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorset, 50 tundi praktilist tööd ja 20 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Transpordiameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Transpordiametis C-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda veoautojuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava VJ ametikoolitus VJKK-181119

C-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Veoautojuhi C-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Silver Varendi, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko,  Kalle Koppel, Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit