Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus

KURESSAARES
16.12.21 – 28.02.2022

Koolituse algus: 16.12.2021  10:00
Koolituse asukoht: Kuressaare tee 2A Kudjape Taavo Tenno  Autokooli ruumes

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub transpordiettevõtetes.

Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle veoautojuhina praktikaettevõtetes

Koolituse tunniplaani leiad siit lähiajal

TALLINNAS
27.11.2021 – 28.02.2022
10.12.2021 – 28.02.2022

Koolituse algus: 27.11.2021 10:00 ja 10.12.2021  10:00
Koolituse asukoht: Espak AS 1. korruse õpperuumis Veerenni põik 8 Tallinn

HAAPSALUS
27.12.2021 – 31.01.2022

Koolituse algus: 27.12.2021 10:00
Koolituse asukoht: Karja tn.1 Haapsalu 1. korruse õpperuumis

 

Koolitus toimub C-kategooria juhtimisõigust  omavatele isikutele mahus 140 akad.tundi.
Kes on omandanud varem bussijuhi pädevuse ning soovivad lispädevust  veoautojuhi kutse omandamiseks, läbivad lühendatud koolituse mahus 45 akadeemilist tundi.

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub transpordiettevõtetes.

Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle veoautojuhina praktikaettevõtetes

Koolituse tunniplaani leiad siit lähiajal

850 €, lisapädevuse lühendatud kursus bussijuhi pädevuse omajale 350 €

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus

Kui soovid asuda tööle veoautojuhina ja omad juba veoautojuhi C- või CE juhiluba, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et veoautojuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

Õpingut saab alustada vähemalt 21-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on C1-, C-, C1E- või CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 50 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda veoautojuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid:
Autovedude korraldus
Sõiduki tundmine ja käsitsemine
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus
Transpordi taristu ja ökonoomika
Tööõigus
Sõiduõpe

Õppetöö maht 140 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset, 50 tundi praktilist tööd ja 10 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.

Koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava VJ ametikoolitus VJKK-181119

Kui oled varem läbinud bussijuhi ametikoolituse ja omad vastavat pädevustunnistust, siis saad meie juures läbida veoautojuhi ametikoolituse lühendatud 45-tunnise õppeprogrammi alusel.
Lühendatud koolituse õppekavavaga saad tutvuda siin:
Õppekava VJ ametikoolitus VJKK-181119 lisapädevus

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Silver Varendi, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko,  Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit