T-kategooria riiklikuks sõidueksamiks valmistumine

T-kategooria riiklikuks sõidueksamiks valmistumine

290 €

Kursusel saavad osaleda õpilased, kellel on eelnevalt olemas C ja/võ D -kategooria juhiload.

Õppesõit õppeväljakul ja liikluses 4 tundi  ning eksam 1 tund

Koolituse käigus läbime järrmised teemad:

 1. Masina käsitsemine:
  – ohutustehnika masinate käivitamisel ja sõitmisel;
  – juhtimishoobade tutvustamine ja mootori käivitamine;
  – põhilised juhtimisvõtted;
  – masinaga manööverdamine erinevate käikude kasutamisel;
  – sõit haagise või agregaadi juurde, haakimine ning sõit haakeseadmetega.
 2. Harjutused platsil:
  – edaspidi slaalomi sõitmine;
  – tagurpidi slaalomi sõitmine;
  – masina tagurdamine boksi pöördega ja boksist väljasõit;
  – tagurdamine otsesuunas.
 3. Sõit liikluses:
  – sõit liiklusvoos;
  – ristmike ületamine;
  – sõit ühesuunalisel teel;
  – peatumine ja parkimine;
  – möödasõit ja tagasipööre;
  – vähekaitstud liiklejad.

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate
käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Peale koolitse läbimist on õppija saavutanud järgnevad õpiväljundid:
– kirjeldab ohutustehnika nõudeid masinate käivitamisel ja sõitmisel, tunneb  juhtimishoobasid ja oskab käivitada masinaid;
– juhib masinaid ohutult;
– oskab masinaga ja masinrongiga manööverdada;
– oskab haakida haagiseid või agregaate ja oskab nendega sõita.

Koolitus toimub Kärdlas 15.-17.02.2021
Koolituse algus: 15.02.2021
Alguse kellaaeg: 10:00
Koolituse maht: 5 h
Koolituse asukoht: Kõrgessaare mnt.45 Kärdla Hiiumaa
Ajakava: proovisõidud 15.-16.02.2021 kokkuleppelistel aegadel, riiklik eksam 17.02.2021 kl. 09:00

  Registreeru sellele koolitusele siit