Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Tallinnas koostöös AS-ga SEBE

Koolitus toimub D-kategooria juhtimisõigust  omavatele isikutele, kes omavad veoautojuhi pädevust ning soovivad lispädevust  bussijuhi kutse omandamiseks koolitust mahus 45 akadeemilist tundi.

Koolituse algus: 10.04.2021
Alguse aeg: 10:00
Koolituse lõpp: 24.04.2021
Koolituse asukoht: Tuha 3-204 ja Betooni 6A Tallinn

Koolituse ajakava leiad siit: Tunniplaan BJKK-210410

Koolituse õppekava maht: 45 h, s.h 15 tundi praktikat AS-s SEBE ning 5 h sõiduõpet.

890 €, lisapädevuse lühendatud kursus 360 €

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Kui soovid asuda tööle bussijuhina ja omad juba bussijuhi juhiluba, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et bussijuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

Õpingut saab alustada vähemalt 24-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on D1-, D-, D1E- või DE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 50 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda bussijuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid:
Autovedude korraldus
Sõiduki tundmine ja käsitsemine
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus
Transpordi taristu ja ökonoomika
Tööõigus
Sõiduõpe

Õppetöö maht 140 akadeemilist tundi, millest 78 tundi on auditoorset, 52 tundi praktilist tööd ja 10 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja bussiettevõtetes.

Koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava BJ ametikoolitus BJKK-181119

Kui oled varem läbinud veoautojuhi ametikoolituse ja omad vastavat pädevustunnistust, siis saad meie juures läbida bussijuhi ametikoolituse lühendatud 45-tunnise õppeprogrammi alusel.
Lühendatud koolituse õppekavavaga saad tutvuda siin:
Õppekava BJ ametikoolitus BJKK-181119 lisapädevus

Koolitajad: Gunnar Meinhard, Margus Sillamaa, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko,  Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit