Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Bussijuhi D-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

Hiiumaal
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Osalejate arv kuni 12 inimest, vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www.hak.edu.ee

Koolituse algus: 12. september 2019
Koolituse lõpp: 07. veebruar 2020
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa Hiiumaa vald.
Õppesõit Kõrgessaare mnt.45 Kärdla ja  Betooni 6A Tallinn, koostöös AS SEBE ja Lux Charter OÜ-ga.
Teooriaõpe toimub 6 õppesessioonis, 2-3 päeval kuus ja praktikana bussiettevõttes.
Tunniplaani avaldame jooksvalt õppesessioonide kaupa.
Esimene õppessioon toimub Suuremõisas 12.-14.septembril 2019.a.

Tunniplaanid leiad siit:
Tunniplaan 2019 september
Tunniplaan 2019 oktoober
Tunniplaan 2019 november
Tunniplaan 2019 detsember
Tunniplaan B2019 jaanuar
Tunniplaan B2019 veebruar

Maanteeameti sõidueksamid toimuvad Haapsalus 06. ja 20.märtsil, enne seda toimuvad täiendavad õppesõidud.

Pärnus koostöös AS-ga SEBE

Koolituse algus: 30.12.2019
Alguse aeg: 15:00
Koolituse lõpp: 10.03.2020
Koolituse asukoht: Savi 39 Pärnu
Teooriatunnid toimuvad vastavalt ajakavale Savi tn. 39 AS SEBE  õpperuumis.
Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub
Mootor Grupp AS kuuluvas bussiettevõttes AS SEBE.

Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle bussijuhina
Mootor Grupp AS ettevõtetes

Koolituse ajakava leiad siit:
Koolituse ajakava

Maanteeameti sõidueksam toimub Pärnus 24.märtsil

Tallinnas koostöös AS-ga SEBE

Koolituse algus: 02.04.2020
Alguse aeg: 17:00
Koolituse lõpp: 02.06.2020
Koolituse asukoht: Odra 16 Tallinn
Teooriatunnid toimuvad teisipäeviti ja laupäeviti videosilla vahendusel ja e-õppena

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub
Mootor Grupp AS kuuluvates bussiettevõtetes AS SEBE, Lux Charter OÜ
ja Lux Express Estonia AS.

Kursusee läbinuile on võimalus asuda tööle bussijuhina
Mootor Grupp AS ettevõtetes

Täpse tunniplaani teatatame osalejaile jooksvalt.

1680 €, lisasõidutund ja eksamisõit 45 € / h

D-kategooria ja bussijuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada bussijuhi D-kategooria juhtimisõiguse, omandada bussijuhi kutse ja asuda tööle bussijuhina või kasutada bussijuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle bussijuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et bussijuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle bussijuhina, pead lisaks D-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 24-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on D1-, D-, D1E- või DE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimub koolitus kokkuleppel tellijatega tasu eest.
Hind 1680 eurot, veoautojuhi ametipädevuse olemasolul 1180 eurot,
täiendav sõidutund ja eksamisõit 39 eurot.

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Bussijuhi D-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 200 akadeemilist tundi, millest 118 tundi on auditoorset, 52 tundi praktilist tööd ja 30 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Ühendkoolituse kestvus on 3-6 kuud.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Maanteeametis D-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda bussijuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava BJ ametikoolitus BJKK-181119

D-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Bussijuhi D-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Margus Sillamaa, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko, Elis Prangli, Raivo Avango

Registreeru sellele koolitusele siit