Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Bussijuhi D-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

HIIUMAAL
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Osalejate arv kuni 8 inimest, vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www.hak.edu.ee

Koolituse algus: 15.veebruar 2023
Koolituse lõpp: 5.august 2023
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa Hiiumaa vald.
Õppesõit Kõrgessaare mnt.45 Kärdla, Betooni 6A Tallinn ja Haapsalus.
Teooriaõpe toimub 6 õppesessioonis, 3-4 päeval kuus ja praktikana bussiettevõttes.
Tunniplaani avaldame siin jooksvalt õppesessioonide kaupa.

Transpordiameti sõidueksamid toimuvad Haapsalus augustis ja septembris 2022.a.

TALLINNAS
23.01 – 28.04.2023 kell 17
20.04 – 14.06.2023 kell 10

Koolituse asukoht: Asula 3-205 Tallinn ja Espak AS 1. korruse õpperuumis Veerenni põik 8 Tallinn

Õppekavas ette nähtud praktika mahus 56 akadeemilist tundi toimub kokkuleppel bussiettevõtetega AS Go Bus, AS SEBE, Lux Charter OÜ, Hansabuss AS.

Kursuse läbinuile on võimalus asuda tööle bussijuhina praktikaettevõtetes

Koolituse tunniplaani leiad siit lähiajal

1950 €, lisasõidutund 50 € / h

D-kategooria ja bussijuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada bussijuhi D-kategooria juhtimisõiguse, omandada bussijuhi kutse ja asuda tööle bussijuhina või kasutada bussijuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle bussijuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et bussijuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle bussijuhina, pead lisaks D-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 24-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on D1-, D-, D1E- või DE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimub koolitus kokkuleppel tellijatega tasu eest.
Hind 1730 eurot, veoautojuhi ametipädevuse olemasolul 1180 eurot,
täiendav sõidutund 45 eurot.

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Bussijuhi D-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 200 akadeemilist tundi, millest 118 tundi on auditoorset, 52 tundi praktilist tööd ja 30 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Ühendkoolituse kestvus on 3-6 kuud.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Transpordiametis D-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda bussijuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava BJ ametikoolitus BJKK-181119

D-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Bussijuhi D-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Silver Varendi, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko, Elis Prangli, Raivo Avango

    Registreeru sellele koolitusele siit