Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolitus

Hiiumaal
Koolituse algus: 14.02.2019
Koolituse lõpp: 14.06.2019
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikoolis, Suuremõisa Pühalepa vald
Õppesõit toimub Kärdlas ja Haapsalus.

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on kooli õpilastele tasuta, tasulistel kohtadele õppijatele on koolituse maksumus 990 eurot.
Vt. infot ja ajakava http://hak.edu.ee/cms/index.php/erialad/vastuvott
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 15.

640 €

Veoautojuhi C-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada veoautojuhi C-kategooria juhtimisõigus, omandada veoautojuhi kutse ja asuda tööle üle 3,5 t täismassiga veoauto juhina või kasutada veoautojuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Ühendkoolitusele õppima asuja peab olema 21-aastane, omama vähemalt 2-aastast B-kategooria lõppastmejuhiloa staaži ja kehtivat arstitõendit.

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee  Täiendava sõidutunni hind 35 eurot
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10.

Veoautojuhtide C-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolituse teemad vastavalt Liiklusseaduse ja Autoveoseaduse § 28 alusel koostatud riiklikule õppekavale:

Veoautojuhi C-kategooria õpe:
– liiklusreeglid ja käitumine liikluses
– sõiduki tundmine
– liiklusohutus
– liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
– liikluspsühholoogia
– sõiduõpe
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus:
– tööõiguse alused
– kindlustused
– autojuhi vastutus
– liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
– transporditaristu ja transpordiökonoomika alused
– sõiduki tundmine ja käsitsemine
– autoveo korraldus ja logistika, autoveo seadusandlus

Õppetöö maht 100 tundi, millest 78 auditoorset ja 22 tundi praktilist tööd, kursuse kestvus 6 kuud, õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, transpordiettevõtetes ja sõiduõppena liikluses.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise, 115 küsimusest koosneva kirjaliku eksami ja sõidueksamiga.
Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti Liiklusregistri andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Maanteeameti Liiklusregistri büroos riiklikud eksamid ja taotleda pärast C-kategooria juhitunnistuse kättesaamist veoautojuhi kutsetunnistust.

Koolitajad: Elis Prangli, Margus Sillamaa, Gunnar Meinhard, Raivo Avango, Kalle Koppel.

Vaata veoautojuhi C-kategooria mootorsõidukijuhi õppekava siit

Vaata veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse riiklikku õppekava ja õpiväljundeid siit

Registreeru sellele koolitusele siit