Taksojuhi ametikoolitus

Taksojuhi ametikoolitus

Hiiumaal

Tartus

140 €

Taksojuhi ametikoolitus

on vajalik läbida B- ja/või D-kategooria juhiloa omanikel, kes soovivad asuda tööle taksojuhina ning pole varem läbinud taksojuhi ametikoolitust.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Ametikoolitusel osaleja peab omama B- või BD-kategooria juhiluba ja kehtivat arstitõendit.

Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8.
Koolitusele tulles palume kaasa võtta juhitunnistus.

Taksojuhi ametikoolituse teemad vastavalt Autoveoseaduse § 28 alusel koostatud riiklikule õppekavale:
– tööõiguse alused, autojuhtide töö- ja puheaja korraldus
– kindlustused
– taksojuhi vastutus
– liiklus- teenindus- ja suhtlemispsühholoogia, klienditeenindus
– majandustegevuse alused
– sõiduki tundmine ja käsitsemine
– töökeskkond ja liiklusohutus
– taksoveo korraldus, seadusandluse muudatused

Koolituse maht 33 tundi, millest 25 tundi on auditoorset ja 8 tundi praktilist tööd, kursuse kestvus 4-5 päeva.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis ja taksoettevõttes.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb 25 küsimusest koosneva kirjaliku eksamiga.
Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti Liiklusregistri andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda Liiklusregistri büroost taksojuhi kutsetunnistuse.

Koolitajad:
Elis Prangli, Margus Sillamaa, Gunnar Meinhard, Raivo Avango

Vaata Taksojuhi ametikoolituse riiklikku õppekava ja õpiväljundeid siit

Registreeru sellele koolitusele siit