Taksojuhi täiendkoolitus

Taksojuhi täiendkoolitus

Hiiumaal

Tallinnas

Tartus

70 €

Taksojuhi täiendkoolitus

on vaja läbida neil taksojuhtidel, kelle kutsetunnistus on aegumas või aegunud ja kes töötavad või soovivad asuda tööle taksojuhina.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Koolitusel osaleja peab olema varem läbinud taksojuhi ametikoolituse, omama B- või BD-kategooria juhiluba ja kehtivat arstitõendit.

Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8.
Koolitusele tulles palume kaasa võtta juhitunnistus.

Taksojuhi täiendkoolituse teemad vastavalt Autoveoseaduse § 28 alusel koostatud riiklikule õppekavale:
– tööõiguse alused
– kindlustused ja autojuhi vastutus
– liiklus- teenindus- ja suhtlemispsühholoogia, klienditeenindus
– majandustegevuse alused
– töökeskkond ja liiklusohutus
– sõiduki tundmine ja käsitsemine, tehnilised nõuded ja uuendused
– taksoveo korraldus, sõitjateveo seadusandlus

Õppetöö maht 10 tundi, kestvus 1-2 päeva, õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb 25 küsimusest koosneva kirjaliku eksamiga.
Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti Liiklusregistri andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda Liiklusregistri büroost kutsetunnistuse.

Koolitajad: Elis Prangli, Margus Sillamaa, Gunnar Meinhard, Raivo Avango

Vaata taksojuhi täiendkoolituse riiklikku õppekava ja õpiväljundeid siit

Registreeru sellele koolitusele siit