Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Hiiumaal

Tallinnas

Koolituse algus: kokkuleppel
Alguse kellaaeg:
Koolituse lõpp:
Koolituse maht: 70h, alates 29.11.2018 140h
Koolituse asukoht: Posti tn.4 Kärdla, Suuremõisa, Veerenni põik 8 Tallinn

250 €

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

on vajalik läbida vähemalt 24-aastastel D-kategooria juhiloa omanikel, kes soovivad asuda tööle bussijuhina töölepingu või muu lepingu alusel või füüsilisest isikust ettevõtjana

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Koolitusel osaleja peab omama D- või DE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja kehtivat arstitõendidt.

Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8.
Koolitusele tulles palume kaasa võtta juhitunnistus.

Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse teemad vastavalt Autoveoseaduse alusel koostatud riiklikule õppekavale:
– tööõiguse alused
– kindlustused
– autojuhi vastutus
– liiklus- teenindus- ja suhtlemispsühholoogia, klienditeenindus
– transporditaristu ja transpordiökonoomika alused
– sõiduki tundmine ja käsitsemine
– sõitjateveo korraldus

Õppetöö maht 70 tundi, millest 52 tundi on auditoorset ja 18 tundi praktilist tööd, kursuse kestvus vähemalt 2 nädalat. Alates 29.11.2018.a. on õppetöö maht 140 tundi, millest 10 h on praktiline sõiduõpe.
Õppekava ja tunnijaotuse avaldame lähiajal.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis ja bussiettevõtetes.
Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 50 küsimusest koosneva kirjaliku eksami sooritamisega.
Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti Liiklusregistri andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu taotleda Liiklusregistri büroost bussijuhi kutsetunnistuse.

Koolitajad: Elis Prangli, Margus Sillamaa, Gunnar Meinhard, Raivo Avango

Registreeru sellele koolitusele siit