Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Bussijuhi D-kategooria ja kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus

Hiiumaal
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Osalejate arv kuni 11 inimest, vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www.hak.edu.ee

Koolituse algus: 20. september 2018
Koolituse lõpp: 19.jaanuar 2019
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikoolis, Suuremõisa Hiiumaa vald.
Õppesõit Kõrgessaare mnt.45 Kärdla ja  Betooni 6A Tallinn, koostöös AS SEBE ja Lux Charter OÜ-ga.
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 09
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 10
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 11
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 12
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2019 01
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2019 02

 

Tallinnas koostöös Lux Charter OÜ-ga ettevõtte töötajaile
Koolituse algus: 10.12.2018
Alguse aeg: 15:00
Koolituse lõpp: 18.02.2019
Koolituse asukoht: Lux Charter OÜ
Lastekodu 46 Tallinn
Teooriatunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti
kell 15 – 20 Lastekodu 46 õpperuumis.

Täpse tunniplaani teatatame jooksvalt.

Tallinnas koostöös AS-ga SEBE
Koolituse algus: 03.04.2019
Alguse aeg: 16:00
Koolituse lõpp: 31.05.2019
Koolituse asukoht: Betooni 6A Tallinn
Teooriatunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti
kell 16 – 20 ja laupäeviti kl. 10-18 Betooni 6A Tallinn õpperuumis.

Teooriatunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti
kell 16 – 21 Betooni 6A Tallinn õpperuumis.
Täpse tunniplaani teatatame osalejaile jooksvalt.

1680 €, lisasõidutund ja eksamisõit 39 € / h

D-kategooria ja bussijuhi kiirendatud ametikoolituse ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada bussijuhi D-kategooria juhtimisõiguse, omandada bussijuhi kutse ja asuda tööle bussijuhina või kasutada bussijuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Kui soovid asuda tööle bussijuhina või kasutada juhioskust muul tegevusalal, siis just meie koolitus on see võimalus, mis aitab Sul saavutada oma eesmärki!  Tere tulemast!

Helista või kirjuta meile ja me kohtume peatselt.

Seadusesäte ütleb, et bussijuhi ametikoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Seega, kui plaanid asuda tööle bussijuhina, pead lisaks D-kategooria õppele läbima ka ametikoolituse.
Meie pakume Sulle võimalust läbida korraga mõlemad koolitused.

Õpingut saab alustada vähemalt 24-aastane B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omavad isik,
– kes elab või töötab Eestis,
– kes vastab  Autoveoseaduse § 37 kirjeldatud tingimustele,
– kellel on D1-, D-, D1E- või DE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes omandab selle kategooria meie koolitusega seotud ühendkoolituse käigus.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97 on Transporditeenused 840

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Mujal toimub koolitus kokkuleppel tellijatega tasu eest.
Hind 1680 eurot, veoautojuhi ametipädevuse olemasolul 1180 eurot,
täiendav sõidutund ja eksamisõit 39 eurot.

Meie koolituse õppekava sisaldab alljärgnevaid teemasid

1. Bussijuhi D-kategooria õppe osas:
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses;
Sõiduki tundmine;
Liiklusohutus ja liikluspsühholoogia;
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad;
Sõiduõpe.

2. Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse osas:
Autovedude korraldus;
Sõiduki tundmine ja käsitsemine;
Liikluspsühholoogia ja klienditeenindus;
Transpordi taristu ja ökonoomika;
Tööõigus;
Sõiduõpe.

Õppetöö maht 200 akadeemilist tundi, millest 118 tundi on auditoorset, 52 tundi praktilist tööd ja 30 tundi sõiduõpet.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, sõidukis, liikluses ja transpordiettevõtetes.
Ühendkoolituse kestvus on 3-6 kuud.

Lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 90 küsimusest koosneva kirjaliku ja praktilise töö eksami sooritamisega.

Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Maanteeametis D-kategooria teooria- ja sõidueksamid ning taotleda bussijuhi pädevustunnistust või vastava märke lisamist juhiloale.

Ametikoolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Õppekava BJ ametikoolitus BJKK-181119

D-kategooria koolituse õppekavaga saad tutvuda siin:
Bussijuhi D-kategooria õppekava 160328

Meie koolitajad: Gunnar Meinhard, Vitali Nester, Margus Sillamaa, Aimar Lukk, Viktor Rõbtšenko, Elis Prangli, Raivo Avango

Registreeru sellele koolitusele siit