Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse ühendkoolitus

Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolitus

Pärnus koostöös AS-ga SEBE

Koolituse algus: 05.03.2018
Alguse kellaaeg: 16:30
Koolituse lõpp: 31.05.2018
Koolituse asukoht: AS SEBE
Savi tn. 39 Pärnu

Hiiumaa
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Osalejate arv kuni 11 inimest, vastuvõtu tingimused Hiiumaa ametikooli kodulehel www,hak.edu.ee

Koolituse algus: 20. september 2018
Koolituse lõpp: 18.jaanuar 2019
Koolituse asukoht: Hiiumaa Ametikoolis, Suuremõisa Hiiumaa vald.
Õppesõit Kõrgessaare mnt.45 ja  Betooni 6A Tallinn, koostöös AS SEBE ja Lux Charter OÜ-ga.
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 09
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 10
Tunniplaan BJBKÜKD-180920 2018 11

 

Tallinnas koostöös Lux Charter OÜ-ga

Koolituse algus: 27.10.2018
Alguse kellaaeg: 10:00
Koolituse lõpp: 26.01.2019
Koolituse asukoht: Lux Charter OÜ
Lastekodu 46 Tallinn

 

1450 €

Bussijuhi D-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolitus võimaldab soovijatel saada bussijuhi D-kategooria juhtimisõiguse, omandada bussijuhi kutse ja asuda tööle bussijuhina või kasutada bussijuhi ametioskusi koos muude tegevustega.

Õppekavarühm vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Koolitusele õppima astuja peab olema vähemalt 24-aastane, omama vähemalt 2-aastast B-kategooria lõppastme juhiloa staaži ja kehtivat arstitõendit.

Hind 1450 eurot, täiendav sõidutund 39 eurot

Hiiumaal toimub koolitus koostöös Hiiumaa Ametikooliga ja on osalejaile tasuta. Vt. www.hak.edu.ee
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10.

Bussijuhtide D-kategooria ja ametikoolituse kiirendatud ühendkoolituse teemad vastavalt Liiklusseaduse ja Autoveoseaduse § 28 alusel koostatud riiklikule õppekavale:

Bussijuhi D-kategooria õpe:
– liiklusreeglid ja käitumine liikluses
– sõiduki tundmine
– liiklusohutus
– liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
– liikluspsühholoogia
– sõiduõpe
Bussijuhtide kiirendatud ametikoolitus:
– tööõiguse alused
– kindlustused
– autojuhi vastutus
– liiklus- teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
– transporditaristu ja transpordiökonoomika alused
– sõiduki tundmine ja käsitsemine
– sõitjateveo korraldus, sõitjateveo seadusandlus

Õppetöö maht  210 tundi, millest 124 on auditoorset ja 86 tundi praktilist tööd, kursuse kestvus 3-6 kuud.
Õppetöö toimub praktiliste ja teoreetiliste tundidena auditooriumis, transpordiettevõtetes ja sõiduõppena liikluses.
Õppegrupi suurus: kuni 15 õppijat
Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb õppekava läbimise ja 115 küsimusest koosneva kirjaliku eksamiga ja sõidueksamiga.
Väljastatav dokument: Õppekava läbimist kinnitav tunnistus.
Eksamitulemused sisestab Positiivne OÜ Maanteeameti Liiklusregistri andmebaasi, mille alusel saab koolitusel osalenu sooritada Maanteeameti Liiklusregistri büroos riiklikud eksamid ja taotleda pärast D-kategooria juhitunnistuse kättesaamist bussijuhi kutsetunnistust.

Koolitajad: Elis Prangli, Margus Sillamaa, Gunnar Meinhard, Kalev-Andres Leesik, Andrei Naan, Raivo Avango, Viktor Rõbtšenko, Vitali Nester

Vaata bussijuhtide D-kategooria mootorsõidukijuhi õppekava siit

Vaata Kiirendatud ameikoolituse riiklikku õppekava ja õpiväljundeid siit

Registreeru sellele koolitusele siit